Sony Xperia XA - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

Koristite aplikaciju Kalendar da biste upravljali rasporedom vremena. Ako ste se prijavili i

sinhronizovali svoj uređaj sa jednim ili više naloga na mreži koji uključuju kalendar, na

primer, Google ™ nalog ili Xperia™ sa Facebook nalogom, onda će se događaji iz

kalendara sa ovih naloga pojaviti i u aplikaciji Kalendar. Možete da izaberete kalendare

koje želite da integrišete u kombinovani prikaz kalendara.
Kada se približi vreme obaveze, uređaj reprodukuje zvuk obaveštenja da vas podseti.

1

Pristupite podešavanjima, izaberite tip prikaza i kalendare koje želite da prikažete

2

Vratite se na trenutni datum

3

Pristupite drugim opcijama

4

Listajte nalevo ili nadesno radi bržeg pretraživanja

5

Dodajte događaj u kalendaru

Saznajte više o aplikaciji „Kalendar“

Dok je aplikacija „Kalendar“ otvorena, prevucite levu ivicu ekrana nadesno, a zatim

pronađite i dodirnite stavku

Pomoć.