Sony Xperia XA - Kontrolisanje upotrebe podataka

background image

Kontrolisanje upotrebe podataka

Možete da pratite količinu podataka koji se prenose na uređaj i sa njega preko mobilne

veze podataka ili Wi-Fi veze tokom datog perioda. Na primer, možete da pregledate

količinu podataka koju koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se prenose preko

mobilne veze podataka, možete i da podesite upozorenja i ograničenja za upotrebu

podataka da biste izbegli dodatne troškove.

Prilagođavanje podešavanja upotrebe podataka može vam pomoći da imate veću kontrolu nad

upotrebom podataka, ali ne može garantovano da spreči dodatne troškove.

Uključivanje ili isključivanje razmene podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač pored

Razmena mobil. pod. da biste uključili ili isključili razmenu

podataka.

Uređaj može da uspostavlja Wi-Fi i Bluetooth® veze i kad je razmena podataka isključena.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

1

Proverite da li je uključena mobilna razmena podataka.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, prevucite liniju upozorenja do željene vrednosti.

Kada se količina razmenjenih podataka približi postavljenom nivou, dobićete

obaveštenje.

Postavljanje ograničenja za upotrebu mobilnih podataka

1

Proverite da li je uključena mobilna razmena podataka.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka.

4

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Postavljanje ograničenja mobilnih

podataka, a zatim dodirnite dugme OK.

5

Prevucite liniju ograničenja podataka do željene vrednosti da biste postavili

ograničenje za upotrebu mobilnih podataka.

Kada prenos podataka u mobilnoj mreži dostigne postavljeno ograničenje, razmena podataka

preko mobilne mreže automatski se isključuje na uređaju.

Kontrola upotrebe podataka za pojedinačne aplikacije

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka.

3

Dodirnite aplikaciju koju želite da kontrolišete, a zatim prevucite nadesno klizač

pored stavke

Ograniči pozad. podatke aplikacije i dodirnite dugme U redu.

4

Da biste pristupili specijalnim podešavanjima za aplikaciju (ako postoje), dodirnite

stavku

Podešavanja aplikacije i unesite željene promene.

Na performanse pojedinačnih aplikacija može uticati promena podešavanja za upotrebu

povezanih podataka.

50

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Provera upotrebe podataka

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka i tapnite na njih.

3

Tapnite na , a zatim na

Prikaži Wi-Fi.

4

Da biste prikazali informacije o količini podataka prenetih putem Wi-Fi, tapnite na

karticu

WiFi.

5

Da biste prikazali informacije o količini podataka prenetih putem mobilne veze

podataka, tapnite na karticu

Mobilni.