Sony Xperia XA - Deljenje mobilne veze za prenos podataka

background image

Deljenje mobilne veze za prenos podataka

Svoju mobilnu vezu za prenos podataka možete deliti sa drugim uređajima na nekoliko

načina:

USB povezivanje – delite svoju mobilnu vezu za prenos podataka sa jednim računarom

pomoću USB kabla.

Bluetooth® povezivanje – delite svoju mobilnu vezu za prenos podataka sa maksimalno

pet drugih uređaja putem Bluetooth® tehnologije.

Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka – delite svoju mobilnu vezu za prenos podataka

istovremenu sa maksimalno 8 drugih uređaja, uključujući uređaje koji podržavaju WPS

tehnologiju.

Deljenje veze za prenos podataka pomoću USB kabla

1

Deaktivirajte sve veze uređaja preko USB kabla.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj.

3

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

4

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni

hotspot.

5

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Ograničavanje USB-a, a zatim dodirnite

dugme

OK ako se to bude tražilo. Kada se povežete, na statusnoj traci se

prikazuje .

6

Da biste zaustavili deljenje veze za prenos podataka, prevucite nalevo klizač pored

stavke

Ograničavanje USB-a ili isključite USB kabl.

Nije moguće istovremeno deliti vezu za prenos podataka uređaja i SD kartice preko USB kabla.

48

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Deljenje mobilne veze za prenos podataka sa drugim Bluetooth® uređajem

1

Proverite da li su vaš uređaj i Bluetooth® uređaj međusobno upareni i da je

mobilna razmena podataka aktivirana na vašem uređaju.

2

Uređaj: Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Pronađite i dodirnite

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot a

zatim prevucite nadesno klizač pored stavke

Bluetooth Internet veza.

4

Bluetooth® uređaj: Podesite uređaj tako da vezu sa mrežom dobija preko

Bluetooth® funkcije. Ako je uređaj računar, pogledajte odgovarajuća uputstva da

biste dovršili podešavanje. Ako je na uređaju instaliran operativni sistem

Android™, tapnite na ikonu podešavanja pored imena uređaja sa kojim je uparen

u meniju

Podešavanja > Bluetooth > Upareni uređaji, a zatim označite polje za

potvrdu

Pristup Internetu.

5

Uređaj: Sačekajte da se na statusnoj liniji prikaže . Kada se ovo prikaže

podešavanje je završeno.

6

Da biste zaustavili deljenje veze za prenos mobilnih podataka prevucite nalevo

klizač pored stavke

Bluetooth Internet veza.

Funkcija

Bluetooth Internet veza se isključuje svaki pute kada isključite uređaj ili isključite

Bluetooth® funkciju.

Za više informacija o uparivanju i uključivanju razmene mobilnih podataka pogledajte

Uparivanje uređaja sa drugim Bluetooth® uređajem

na strani 124 i

Dodavanje virtuelne

privatne mreže

na strani 52.

Korišćenje uređaja u vidu prenosne Wi-Fi pristupne tačke

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

3

Tapnite na stavke

Podešavanja prenosnog hotspota > Konfigurisanje Wi-Fi

pristupne tačke.

4

Unesite informacije za

Ime mreže (SSID).

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost. Ako je potrebno,

unesite lozinku.

6

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

7

Tapnite na stavku i prevucite nadesno klizač pored stavke

Prenosni hotspot.

8

Ako se zatraži, dodirnite dugme

OK da biste potvrdili. se pojavljuje na statusnoj

traci kada se aktivira prenosna Wi-Fi pristupna tačka.

9

Da biste zaustavili deljenje veze za prenos podataka putem Wi-Fi funkcije,

prevucite nalevo klizač pored stavke

Prenosni hotspot.

Davanje dozvole WPS-podržanom uređaju da koristi mobilnu vezu za prenos

podataka

1

Proverite da li uređaj funkcioniše kao prenosiva Wi-Fi pristupna tačka.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot

>

Podešavanja prenosnog hotspota.

4

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Može da se otkrije.

5

U okviru

Konfigurisanje Wi-Fi pristupne tačke, proverite da li je vaša prenosiva

pristupna tačka zaštićena pomoću lozinke.

6

Dodirnite stavku

WPS Push taster, a zatim pratite odgovarajuća uputstva. U

suprotnom, dodirnite stavke >

WPS PIN stavka, a zatim unesite PIN koji se

pojavljuje na WPS-podržanom uređaju.

49

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preimenovanje ili zaštita prenosne pristupne tačke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

3

Tapnite na

Podešavanja prenosnog hotspota > Konfiguriši hotspot.

4

Unesite

Ime mreže (SSID) za mrežu.

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Tapnite na

Sačuvaj.