Sony Xperia XA - Gledanje fotografija na mapi

background image

Gledanje fotografija na mapi

Dodavanje informacija o lokaciji fotografijama naziva se „geografsko označavanje“. Na

primer, možete da gledate i označite fotografije na mapi i pokažete prijateljima i porodici

gde ste bili kada ste snimili određenu fotografiju. Više informacija potražite u članku

Dodavanje geografske pozicije fotografijama

na stranici 100.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, kasnije

možete da označite fotografije direktno za gledanje na mapi.

114

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Prikaz fotografija sa geografskim oznakama u prikazu globusa

2

Pretraživanje lokacije na mapi

3

Prikaz opcija menija

4

Dvaput dodirnite da biste uvećali. Skupite palac i kažiprst da biste umanjili. Prevucite da biste prikazali

različite delove mape

5

Grupa fotografija i/ili video zapisa sa geografskom oznakom iste lokacije

6

Sličice izabrane grupe fotografija i/ili video zapisa. Dodirnite stavku da biste je prikazali preko celog

ekrana

Ako je više fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na mapi.

Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primer, . Da biste prikazali

sve fotografije u grupi, dodirnite osnovnu fotografiju, a zatim dodirnite jednu od sličica u dnu

ekrana.

Dodavanje geografske oznake na fotografiju

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama.

2

Dodirnite , a zatim dodirnite

Dodaj geografsku oznaku da biste otvorili ekran

mape.

3

Dodirnite mapu da biste postavili lokaciju za fotografiju.

4

Da biste resetovali lokaciju za fotografiju, dodirnite novu lokaciju na mapi.

5

Kada završite, dodirnite dugme

OK.

Prikaz fotografija sa geografskim oznakama na mapi

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku

Album.

3

Tapnite na , a zatim na

Mesta.

4

Tapnite na fotografiju koju želite da prikažete na mapi.

Prikaz fotografija sa geografskim oznakama na globusu

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku

Album.

3

Tapnite na stavku , a zatim na stavke

Mesta > .

4

Tapnite na fotografiju koju želite da prikažete na globusu.

Promena geografske oznake fotografije

1

Kada gledate fotografiju na mapi u aplikaciji „Album“, dodirnite i držite fotografiju

dok njen okvir ne poplavi, a zatim dodirnite željenu lokaciju na mapi.

2

Dodirnite dugme

OK.

Promena prikaza mape

Kada gledate mapu u aplikaciji „Album“, tapnite na , a zatim se prebacujte između

Klasični prikaz i Satelitski prikaz.

115

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..