Sony Xperia XA - Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

background image

Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

Fotografije i video zapise koje ste sačuvali na uređaju možete da delite. Možete i da

upravljate njima na različite načine. Na primer, možete raditi na grupama fotografija,

brisati fotografije i povezivati ih sa kontaktima. Ako imate mnogo fotografija sačuvanih na

uređaju, preporučuje se da ih redovno prebacujete na računar ili spoljni uređaj za

skladištenje kako biste izbegli nepredvidivi gubitak podataka. Time takođe oslobađate

dodatni prostor na uređaju. Pogledajte odeljak

Upravljanje datotekama pomoću

računara

na stranici 38.

Možda nećete moći da kopirate, šaljete ili prenosite stavke zaštićene autorskim pravima.

Takođe, neke stavke se možda neće poslati ako je veličina datoteke prevelika.

Deljenje fotografije ili video zapisa

1

U albumu pronađite i dodirnite fotografiju ili video zapis koji želite da delite.

2

Dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim dodirnite stavku .

3

Dodirnite aplikaciju koju želite da koristite za deljenje fotografije, a zatim sledite

korake da biste je poslali.

Da biste koristili fotografiju kao sliku kontakta

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavke >

Koristi kao > Slika kontakta.

2

Izaberite kontakt a zatim uredite fotografiju po želji.

3

Tapnite na

Sačuvaj.

Korišćenje fotografije u vidu pozadine

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavke >

Koristi kao > Poster.

2

Pratite uputstva na ekranu.

Okretanje fotografije

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku

Rotiraj, a zatim izaberite opciju. Fotografija će biti sačuvana u

novom položaju.

Brisanje fotografije ili video zapisa

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku

Izbriši.

111

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Rad sa grupama fotografija ili video zapisa u aplikaciji Album

1

Dok pregledate sličice fotografija i video zapisa u aplikaciji Album, dodirnite i

zadržite stavku dok se ne markira.

2

Dodirnite druge stavke sa kojima želite da radite da biste ih izabrali. Ako želite da

izaberete sve stavke, dodirnite stavku , a zatim stavku

Izaberi sve.

3

Koristite alatke na traci sa alatkama da biste radili sa izabranim stavkama.