Sony Xperia XA - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

FM radio u uređaju funkcioniše kao svaki FM radio. Na primer, možete pretraživati i

slušati FM radio stanice i sačuvati ih kao omiljene. Morate povezati žične slušalice sa

uređajem da biste mogli da koristite radio. Razlog za to je što slušalice funkcionišu kao

antena. Kada se jedan od ovih uređaja poveže, možete prebaciti zvuk na zvučnik ako

želite.

1

Lista omiljenih stanica

2

Dugme za uključivanje/isključivanje radija

3

Prikaz opcija menija

4

Podešena frekvencija

5

Čuvanje ili uklanjanje stanice kao omiljene

6

Dugme za traženje stanica

7

Opseg frekvencija – prevucite nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između kanala

8

Pomerite se nagore u okviru opsega frekvencija da biste potražili stanicu

9

Sačuvana omiljena stanica

10 Pomerite se nadole u okviru opsega frekvencija da biste potražili stanicu

Slušanje FM radio

1

Povežite slušalice ili set slušalica sa uređajem.

2

Na Početni ekran dodirnite .

3

Pronađite i dodirnite stavku

FM radio . Pojavljuju se dostupne stanice kako

listate frekvencijski pojas.

Kada pokrenete FM radio, dostupni kanali se automatski pojavljuju. Ako kanal ima RDS

informacije, one se pojavljuju nekoliko sekundi nakon što počnete sa slušanjem stanice.

Premeštanje između radio-stanica

Prevucite frekventni opseg nalevo ili nadesno.

Pokretanje nove pretrage radio stanica

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Tapnite na

Pretraživanje kanala. Radio pretražuje ceo opseg frekvencija i

prikazuju se sve dostupne stanice.

97

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prebacivanje zvuka radija na zvučnik uređaja

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Tapnite na

Reprod. na zvučniku.

Da biste zvuk vratili na žične slušalice, pritisnite i tapnite na

Reprod. na slušalicama.

Identifikovanje pesme na FM radiju pomoću tehnologije TrackID™

1

Dok se na FM radiju uređaja reprodukuje pesma, dodirnite , a zatim izaberite

TrackID™.

2

Dok TrackID™ aplikacija uzorkuje pesmu, pojavljuje se indikator napretka. Ako je

identifikacija uspešna, videćete rezultat ili listu mogućih rezultata.

3

Da biste se vratili u FM radio, dodirnite .

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima ili od strane

svih mreža i/ili dobavljača usluga u svim oblastima.