Sony Xperia XA - Podešavanje e-pošte

background image

Podešavanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju da biste slali i primali e-poruke putem naloga e-

pošte. Možete imati više naloga e-pošte istovremeno, uključujući korporativne Microsoft

Exchange ActiveSync naloge.

Podešavanje naloga za e-poštu

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

E-pošta.

3

Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste završili podešavanje.

Za neke usluge e-pošte ćete možda morati da kontaktirate vašeg dobavljača usluga e-pošte u

vezi sa informacijama o detaljnim podešavanjima naloga za e-poštu.

Dodavanje dodatnog naloga za e-poštu

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja > Dodaj nalog.

4

Unesite e-adresu i lozinku, a zatim tapnite na

Dalje. Ako se podešavanja naloga za

e-poštu ne mogu preuzeti automatski, podešavanje dovršite ručno.

5

Kada završite, tapnite na

Dalje.