Sony Xperia XA - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ako posedujete Google™ nalog, možete koristiti Gmail™ aplikaciju za čitanje i pisanje e-

poruka.

1

Pogledajte listu svih Gmail naloga i fascikli

2

Pretraga e-poruka

3

Lista e-poruka

4

Pisanje e-poruke

Saznajte više o aplikaciji „Gmail™“

Kada je aplikacija „Gmail“ otvorena, tapnite na stavku , a zatim pronađite i

tapnite na stavku

Pomoć.

91

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..