Sony Xperia XA - Zaključavanje ekrana

background image

Zaključavanje ekrana

na stranici 12.

Dodajte Google™ nalog da biste sprečili druge da koriste vaš uređaj ako ga neko ukrade

i/ili obriše. Za više informacija pogledajte

Zašto mi je potreban Google™ nalog?

na

stranici 10.

Aktivirajte uslugu „Zaštita uslugom my Xperia“ ili veb uslugu Menadžer Android™

uređaja. Koristeći jednu od ove dve usluge, možete daljinski da locirate, zaključate ili

izbrišete izgubljeni uređaj. Za više informacija pogledajte

Pronalaženje izgubljenog

uređaja

na stranici 19.

Potvrđivanje vlasništva nad uređajem

Određene funkcije zaštite zahtevaju da otključavate ekran pomoću PIN-a, lozinke,

obrasca ili da unesete informacije o Google™ nalogu. U nastavku su navedeni primeri

funkcija zaštite i neki od potrebnih akreditiva:

Zaštita fabričkim

resetovanjem

podataka

Morate otključati ekran pre nego što dobijete dozvolu da izvedete fabričko resetovanje

podataka.

Zaštita uslugom my

Xperia

Ako daljinski resetujete uređaj pomoću ove usluge, morate da unesete korisničko ime i

lozinku za Google™ nalog koji je povezan sa uslugom. Uređaj se mora povezati sa

Internetom da bi proces podešavanja mogao da se završi. U suprotnom, nećete moći

da koristite svoj uređaj nakon resetovanja.

Menadžer Android™

uređaja

Ako daljinski resetujete uređaj pomoću ove usluge, morate da unesete korisničko ime i

lozinku za Google™ nalog. Uređaj se mora povezati sa Internetom da bi proces

podešavanja mogao da se završi. U suprotnom, nećete moći da koristite svoj uređaj

nakon resetovanja.

Popravka softvera

Ako koristite softver Xperia™ Companion za obavljanje popravke softvera, kada

pokrenete uređaj nakon završetka popravke od vas će se tražiti da unesete korisničko

ime i lozinku za Google™ nalog.

Za Menadžer Android™ uređaja potrebno je da unesete informacije sa Google™ naloga. To

može biti bilo koji Google™ nalog koji je podešen na uređaju. Ako ne možete da obezbedite

relevantne informacije o nalogu za vreme procesa instalacije, nećete uopšte moći da koristite

uređaj.

Zaključavanje ekrana

Postoji nekoliko načina za otključavanje ekrana. Nivo bezbednosti svakog tipa

zaključavanja naveden je u nastavku počev od najnižeg do najvišeg:

Prevlačenje – bez zaštite, ali možete brzo da pristupite početnom ekranu.

Obrazac – prstom crtate jednostavan obrazac da biste otključali uređaj.

PIN – unosite numerički PIN od najmanje četiri cifre da biste otključali uređaj.

Lozinka – unosite alfanumeričku lozinku da biste otključali uređaj.

Veoma je bitno da zapamtite obrazac, PIN ili lozinku za otključavanje ekrana. Ako zaboravite

ovu informaciju, možda nećete moći da vratite važne podatke kao što su kontakti i poruke.

Ako ste podesili Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) nalog na svom Xperia™ uređaju,

EAS bezbednosna podešavanja mogu da ograniče tip ekrana za zaključavanje samo na PIN ili

12

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

lozinku. Ovo se dešava kada vaš administrator mreže navede određeni tip ekrana za

zaključavanje za sve EAS naloge radi bezbednosti u preduzeću. Obratite se administratoru

mreže u preduzeću ili organizaciji da biste proverili koje su smernice za bezbednost mreže

primenjene za mobilne uređaje.

Pravljenje obrasca za zaključavanje ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Zaključavanje ekrana > Obrazac.

3

Pratite uputstva na uređaju.

Ako pet puta zaredom unesete netačan obrazac za zaključavanje, morate sačekati 30 sekundi

pre ponovnog pokušaja.

Promena tipa zaključavanja ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost .

Promena obrasca zaključavanja ekrana

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Zaključavanje ekrana.

3

Nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana.

4

Dodirnite stavku

Obrazac i pratite uputstva na uređaju.

Pravljenje PIN-a za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Zaključavanje ekrana > PIN kod.

3

Unesite numerički PIN, a zatim dodirnite dugme

Nastavi.

4

Ponovo unesite i potvrdite PIN, a zatim dodirnite dugme

U redu.

Kreiranje lozinke za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Zaključavanje ekrana > Lozinka.

3

Unesite lozinku, a zatim dodirnite dugme

Nastavi.

4

Ponovo unesite i potvrdite lozinku, a zatim dodirnite dugme

U redu.

Aktiviranje funkcije za otključavanje prevlačenjem

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Zaključavanje ekrana.

3

Iscrtajte obrazac za otključavanje ekrana ili unesite PIN ili lozinku, u zavisnosti od

toga koji od ovih tipova zaključavanja ekrana je omogućen.

4

Tapnite na stavku

Prevlačenje.

Resetovanje zaboravljenog zaključavanja ekrana

Ako ste zaboravili PIN za zaključavanje ekrana, možete ga resetovati pomoću usluge

„Zaštita koju pruža my Xperia“. Pošto resetujete zaključavanje ekrana pomoću usluge

„Zaštita koju pruža my Xperia“, izbeći ćete gubitak sadržaja na uređaju.
Da biste aktivirali uslugu „Zaštita koju pruža my Xperia“, pogledajte

Pronalaženje

izgubljenog uređaja

na stranici 19.

13

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Resetovanje zaključavanja ekrana pomoću usluge „Zaštita koju pruža my Xperia“

1

Uverite se da znate korisničko ime i lozinku za Google™ nalog i da ste omogućili

uslugu „Zaštita koju pruža my Xperia“ na uređaju.

2

Idite na lokaciju

myxperia.sonymobile.com

koristeći bilo koji uređaj koji je povezan

sa internetom.

3

Prijavite se koristeći isti Google™ nalog koji ste podesili na uređaju.

4

Kliknite na sliku uređaja u okviru

Vaši uređaji.

5

Izaberite

Zaključavanje ili Promeni PIN2 da biste zamenili trenutno zaključavanje

ekrana pomoću novog PIN koda.

6

Pratite uputstva na ekranu koja vam pruža usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“.

U zavisnosti od bezbednosnih podešavanja, može doći do zaključavanja uređaja posle

resetovanja zaključavanja ekrana. Tada ćete morati da unesete korisničko ime i lozinku za

Google™ nalog da biste mogli da koristite uređaj.