Sony Xperia XA - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate Google™ nalog, usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ može da vam

pomogne da locirate i obezbedite uređaj ako ga ikada izgubite. Ako ste aktivirali ovu

uslugu na uređaju, možete:

da locirate uređaj na mapi.

da emitujete upozorenje čak i kad je uređaj u režimu „Ne uznemiravaj“.

da daljinski zaključate uređaj i podesite ga tako da prikaže vaše detalje o kontaktu osobi

koja ga pronađe.

da daljinski obrišete unutrašnju i spoljašnju memoriju na uređaju kao poslednju opciju.

Usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Ako ste obrisali unutrašnju memoriju uređaja koristeći veb uslugu „Zaštita koju pruža my

Xperia“, morate da se prijavite na Google™ nalog koji je prethodno sinhronizovan na ovom

uređaju sledeći put kada uključite uređaj.

19

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje usluge „Zaštita koju pruža my Xperia“

1

Proverite da li imate aktivnu vezu za prenos podataka i omogućite usluge lokacije

na uređaju.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

my Xperia zaštita > Aktiviraj.

4

Označite polje za potvrdu da biste prihvatili odredbe i uslove korišćenja usluge, a

zatim tapnite na

Prihvati.

5

Ako vam to bude zatraženo, prijavite se na Google™ nalog ili kreirajte novi nalog

ako ga već nemate.

Da biste potvrdili da usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ može da locira uređaj, idite na

lokaciju

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se pomoću istog Google™ naloga koji koristite na

uređaju.

Ako delite uređaj kao sa više korisnika, imajte u vidu da je usluga „Zaštita koju pruža my

Xperia“ dostupna samo korisniku koji je prijavljen kao vlasnik.

Pronalaženje izgubljenog uređaja pomoću Menadžera Android™

uređaja

Google™ nudi veb uslugu za lokaciju i bezbednost pod nazivom Menadžer Android™

uređaja. Možete je koristiti paralelno sa uslugom my Xperia, ili kao njenu alternativu. Ako

izgubite uređaj, možete koristiti Menadžer Android™ uređaja da:

Pronađete i pokažete gde se nalazi vaš uređaj.

Blokirate ili zaključate svoj uređaj, izbrižete sve podatke sa njega ili dodate broj telefona

na zaključani ekran.
Dodatne informacije o Menadžeru Android™ uređaja potražite na stranici

www.support.google.com

.

Menadžer Android™ uređaja ne funkcioniše ako je vaš uređaj isključen ili ako nema vezu sa

Internetom. Usluga Menadžer Android™ uređaja možda neće biti dostupna u svim državama ili

regionima.

Aktiviranje Menadžera Android™ uređaja

1

Ako koristite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Proverite da li imate aktivnu vezu za prenos podataka i da li su omogućene usluge

lokacije.

3

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

4

Nađite i tapnite na

Google > Google podešavanja > Bezbednost.

5

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Daljinsko lociranje ovog uređaja i Dozvola

za daljinsko zaključavanje i brisanje.

6

Ako se prikaže poruka, prihvatite odredbe i uslove tapnuvši na

Aktiviraj.

7

Da biste potvrdili da Menadžer Android™ uređaja može da locira vaš uređaj nakon

aktivacije usluge, posetite stranicu

www.android.com/devicemanager

i prijavite se

pomoću svog Google™ naloga.

20

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..