Sony Xperia XA - Automatsko otključavanje uređaja

background image

Automatsko otključavanje uređaja

Funkcija „Smart Lock“ olakšava otključavanje uređaja jer vam omogućava da ga podesite

da se automatski otključava u određenim situacijama. Na primer, uređaj možete da držite

otključanim kada je povezan sa Bluetooth® uređajem ili kada ga nosite sa sobom.
Da biste pripremili uređaj da se automatski otključava, prvo morate da izvršite sledeće

korake navedenim redosledom:

Proverite da li imate aktivnu vezu sa internetom, po mogućstvu Wi-Fi vezu, da biste

ograničili troškove razmene podataka.

Proverite da li su sve aplikacije ažurirane pomoću aplikacije Play Store™ da bi aplikacija

Google Play™ usluga bila ažurirana. Ako je aplikacija Google Play™ usluga ažurirana,

možete da koristite najnovije „Smart Lock“ funkcije.

Omogućite „Smart Lock“.

Podesite kada želite da se uređaj otključa automatski.

Funkciju „Smart Lock“ je razvio Google™ i njena funkcionalnost može da se promeni

tokom vremena usled ažuriranja koja obezbeđuje Google™.

Funkcija „Smart Lock“ možda nije dostupna za svako tržište, zemlju ili region.

Omogućavanje pametnog zaključavanja

1

Proverite da li ste postavili obrazac, PIN ili lozinku za zaključavanje ekrana.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Agenti za pouzdanost.

4

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Pametno zaključavanje (Google).

5

Dodirnite strelicu za nazad pored stavke

Agenti za pouzdanost.

6

Pronađite i tapnite na stavku

Pametno zaključavanje.

7

Unesite obrazac, PIN ili lozinku. To zaključavanje ekrana morate da unesete svaki

put kada želite da promenite podešavanja pametnog zaključavanja.

8

Izaberite tip pametnog zaključavanja.

Podešavanje kada uređaj treba da ostane automatski otključan

„Pametno“ zaključavanje možete da podesite kako biste održavali uređaj otključanim

pomoću sledećih podešavanja:

Pouzdani uređaji – Održavajte uređaj otključanim kada je povezan pouzdani Bluetooth®

uređaj.

Pouzdana mesta – Održavajte uređaj otključanim kada ste na pouzdanoj lokaciji.

Detekcija na telu – Održavajte uređaj otključanim kada nosite uređaj sa sobom.
Uređaj morate ručno da otključate kada ga ne koristite 4 časa i kada ga ponovo

pokrenete.

Povezivanje sa pouzdanim Bluetooth® uređajima

Povezan Bluetooth® uređaj možete da navedete i kao „pouzdan“ uređaj i da Xperia™

uređaj ostane otključan dok je povezan sa njim. Tako da ako imate Bluetooth® uređaje

14

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

sa kojima se redovno povezujete, na primer zvučnike u automobilima ili kućni bioskop,

Bluetooth® sat ili uređaj za praćenje vežbanja, možete da ih dodate kao pouzdane

uređaje i da zaobiđete dodatnu bezbednost zaključanog ekrana kako biste uštedeli

vreme. Ova funkcija je odgovarajuća ako ste obično na relativno sigurnom mestu kada

koristite te uređaje. U nekim slučajevima ćete možda i dalje morati ručno da otključate

uređaj kako bi mogao da se poveže.

Ne preporučujemo da dodajete uređaje koji su neprekidno povezani sa vašim uređajem kao

pouzdani uređaji, na primer, Bluetooth® tastature ili futrole.

Čim se pouzdani Bluetooth® uređaj isključi ili izađe iz opsega, ekran se zaključava i potrebni

su vam PIN, obrazac ili lozinka da biste ga otključali.

Dodavanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Proverite da li je uređaj uparen i povezan sa Bluetooth® uređajem koji želite da

dodate kao pouzdani.

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje i tapnite na njih.

3

U meniju „Pametno zaključavanje“ tapnite na

Pouzdani uređaji > Dodavanje

pouzdanog uređajaBluetooth

4

Tapnite na ime uređaja da biste ga izabrali sa liste povezanih uređaja. Na listi se

pojavljuju samo upareni uređaji.

5

U zavisnosti od bezbednosti veze, možda će biti potrebno da ručno otključate

uređaj da bi pouzdani uređaj mogao da ga održava otključanim.

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdani uređaji.

3

Dodirnite uređaj koji želite da uklonite.

4

Tapnite na stavku

Uklanjanje pouzdanog uređaja.

Provera bezbednosti prilikom korišćenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i mogućnosti

bezbednosti. Postoji mogućnost da neko održava vaš Xperia™ uređaj otključanim tako

što će imitirati vašu Bluetooth® vezu, čak i ako pouzdani uređaj nije više blizu. Uređaj ne

može uvek da odredi da li je veza bezbedna i da li neko pokušava da je imitira.
Kada uređaj ne može da utvrdi da li koristite bezbednu vezu, dobićete obaveštenje na

Xperia™ uređaju i možda ćete morati ručno da ga otključate kako bi pouzdani uređaj

mogao da ga održava otključanim.
Opseg Bluetooth® povezivanja može da varira u zavisnosti od faktora kao što su model

uređaja, povezani Bluetooth® uređaj i okruženje. U zavisnosti od ovih faktora,

Bluetooth® veze mogu da funkcionišu na udaljenosti od najviše 100 metara. Ako neko

uzme vaš Xperia™ uređaj dok je blizu pouzdanog uređaja, možda će moći da pristupi

Xperia™ uređaju ako ga je pouzdani uređaj otključao.

Povezivanje sa pouzdanim mestima

Kada se podesi funkcija „Pouzdana mesta“, bezbednost koju nudi ekran za zaključavanje

na Xperia™ uređaju onemogućava se kada ste na navedenoj pouzdanoj lokaciji. Da bi

ova funkcija radila, morate da imate vezu sa internetom, po mogućstvu preko Wi-Fi

mreže, kao i da uređaju omogućite da koristi trenutnu lokaciju.
Da biste podesili pouzdana mesta, prvo proverite da li je na uređaju omogućen režim

velike tačnosti lokacije ili režim lokacije za uštedu baterije pre nego što dodate lokaciju

kuće ili prilagođene lokacije.

Tačne dimenzije pouzdane lokacije su procena i mogu da prevazilaze fizičke zidove kuće ili

druge oblasti koji ste dodali kao pouzdane lokacije. Ova funkcija može da održava uređaj

otključanim u krugu poluprečnika do 80 metara. Imajte na umu i da signali lokacije mogu da se

repliciraju i da njima može da se manipuliše. Neko ko ima pristup specijalizovanoj opremi

mogao bi da otključa vaš uređaj.

15

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje matične lokacije

1

Proverite da li je uključen režim lokacije i da li koristite podešavanje

Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta > Početak.

4

Tapnite na stavku

Uključi ovu lokaciju.

Uređivanje matične lokacije

1

Proverite da li je uključen režim lokacije i da li koristite podešavanje

Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta.

4

Izaberite matičnu lokaciju.

5

Tapnite na stavku

Uredi.

6

U traku za pretragu unesite lokaciju koju želite da koristite kao matičnu lokaciju.

Ako na vašoj adresi postoje i drugi stanovi, možete da dodate stvarnu lokaciju doma kao

prilagođeno mesto u okviru kompleksa objekata.

Uklanjanje matične lokacije

1

Proverite da li je uključen režim lokacije i da li koristite podešavanje

Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta > Početak.

4

Tapnite na stavku

Isključi ovu lokaciju.

Korišćenje prilagođenih lokacija

Bilo koju lokaciju možete da dodate kao pouzdano, prilagođeno mesto na kom uređaj

može da ostane otključan.

Dodavanje prilagođenog mesta

1

Proverite da li je uključen režim lokacije i da li koristite podešavanje

Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta.

4

Tapnite na stavku

Dodaj pouzdano mesto.

5

Da biste koristili trenutnu lokaciju kao pouzdano, prilagođeno mesto, tapnite na

stavku

Izaberi ovu lokaciju.

6

Da biste dodali drugu lokaciju, umesto toga tapnite na ikonu lupe i otkucajte

adresu. Uređaj traži unetu lokaciju. Tapnite na predloženu adresu da biste je

koristili.

7

Da biste precizno podesili lokaciju, tapnite na strelicu za nazad pored adrese,

zatim prevucite pribadaču lokacije na željenu lokaciju i tapnite na stavku

Izaberi

ovu lokaciju.

16

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uređivanje prilagođenog mesta

1

Proverite da li je uključen režim lokacije i da li koristite podešavanje

Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta.

4

Izaberite mesto koje želite da uredite.

5

Tapnite na stavku

Uredi adresu.

6

Da biste dodali drugu lokaciju, dodirnite ikonu lupe i otkucajte adresu. Uređaj traži

unetu lokaciju. Tapnite na predloženu adresu da biste je koristili.

7

Da biste precizno podesili lokaciju, tapnite na strelicu za nazad pored adrese,

zatim prevucite pribadaču lokacije na željenu lokaciju i tapnite na stavku

Izaberi

ovu lokaciju.

Uklanjanje prilagođenog mesta

1

Proverite da li je uključen režim lokacije i da li koristite podešavanje

Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta.

4

Izaberite mesto koje želite da uklonite.

5

Tapnite na stavku

Brisanje.

Održavanje uređaja otključanim dok ga nosite

Pomoću funkcije otkrivanja nošenja uređaja uređaj može da ostane otključan kada ga

nosite sa sobom, na primer ako ga nosite u ruči, džepu ili torbi. Akcelerometar u uređaju

održava uređaj otključanim kada oseti da se on nosi. Uređaj se zaključava ako

akcelerometar otkrije da je spušten.

Funkcija otkrivanja nošenja uređaja ne razlikuje u čijoj je blizini uređaj. Ako uređaj date nekoj

drugoj osobi dok je otključan pomoću funkcije otkrivanja nošenja uređaja, on može ostati

otključan za tog drugog korisnika. Imajte na umu da je otkrivanje nošenja uređaja kao

bezbednosna funkcija manje sigurna od obrasca, PIN-a ili lozinke.

Omogućavanje detekcije na telu

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Detekcija na telu.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Isključeno, a zatim dodirnite dugme

Nastavi.

Korišćenje otkrivanja nošenja uređaja

Kada koristite funkciju otkrivanja nošenja uređaja, trebalo bi da imate na umu sledeća

ponašanja:

Kada uređaj oseti da da nosite, on ostaje otključan kada ga otključate.

Svaki put kada spustite uređaj i on oseti da ga više ne nosite, automatski se zaključava.

Kada spustite uređaj, na primer ako ga stavite na sto, može mu biti potrebno najviše

jedan minut da se zaključa.

Kada uđete u automobil, autobus ili drugo kopneno prevozno sredstvo, uređaju može biti

potrebno između 5 i 10 minuta da se zaključa.

Imajte na umu da se uređaj kada se ukrcate u avion ili na brod (ili drugo nekopneno

prevozno sredstvo) možda neće automatski zaključati pa ga obavezno zaključajte ručno

ako je potrebno.

Kada ponovo uzmete uređaj ili izađete iz vozila, jednostavno ga otključajte jednom i on

će ostati otključan sve dok god ga nosite.

17

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Isključivanje detekcije na telu

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Bezbednost > Pametno zaključavanje >

Detekcija na telu.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Uključeno.