Sony Xperia XA - Upravljanje baterijom i napajanjem

background image

Upravljanje baterijom i napajanjem

Uređaj ima ugrađenu bateriju. Da biste je iskoristili na najbolji način, pratite energiju koju

troše različite aplikacije i funkcije. Funkcije štednje energije u pozadini podrazumevano su

aktivirane da biste smanjili potrošnju baterije, a dostupni su i dodatni režimi štednje

energije kako biste po potrebi dodatno smanjili potrošnju baterije.
Funkcije štednje energije smanjuju prioritet za određene funkcije uređaja koje nisu

osnovne, na primer, viši nivo performansi slika, aktivnosti na mreži kao što su usluge

lokacije, sinhronizacija aplikacija i Wi-Fi skeniranje u pozadini. Ako ne želite da to utiče na

neku aplikaciju, možete da je izuzmete u meniju „Optimizacija baterije“. Ovo ne utiče na

telefonske pozive i SMS poruke.

Ažuriranja sistema mogu da promene funkcije štednje energije dostupne na uređaju.

Prikaz potrošnje baterije, procenjenog vremena i saveta o uštedi energije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Baterija i tapnite na njih. Prikazuje se pregled

podataka o procentu napunjenosti baterije i procenjenom vremenu trajanja

baterije.

3

Tapnite na

PRIKAŽI UPOTREBU BATERIJE da biste prikazali listu funkcija i

usluga koje troše bateriju od poslednjeg ciklusa punjenja. Tapnite na neku stavku

da biste dobili informacije o tome kako da smanjite njenu potrošnju baterije.

Prikaz potrošnje baterije za aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju i pregledajte njenu potrošnju energije baterije preko opcije

Upotreba baterije.

Opšti saveti o korišćenju radi poboljšanja performansi baterije

Sledeći saveti vam mogu pomoći da poboljšate performanse baterije:

Smanjite nivo osvetljenosti ekrana. Pogledajte odeljak

Podešavanja ekrana

na

stranici 57.

Isključite Bluetooth®, Wi-Fi i usluge lokacije kada vam ove funkcije nisu potrebne.

Isključite uređaj ili koristite režim rada u avionu ako se nalazite u oblasti koja nije

pokrivena mrežom ili u kojoj je pokrivenost mrežom mala. U suprotnom, uređaj će

neprestano skenirati dostupne mreže, što troši energiju.

Koristite Wi-Fi mrežu umesto rominga kada ste u inostranstvu. Roming skenira u

potrazi za matičnom mrežom i dodatno troši bateriju jer je uređaju za prenos

potrebno više izlazne energije. Pogledajte odeljak

Wi-Fi

na stranici 46.

Promenite podešavanja sinhronizacije za e-poštu, kalendar i kontakte. Pogledajte

odeljak

Sinhronizacija sa nalozima na mreži

na stranici 53.

Proverite aplikacije koje troše mnogo baterije i primenite savete o štednji baterije

koje vam uređaj prikazuje za ove aplikacije.

Promenite nivo obaveštenja za aplikaciju. Pogledajte odeljak

Obaveštenja

na

stranici 28.

Isključite dozvolu za deljenje lokacije za aplikaciju. Pogledajte odeljak

Podešavanja

aplikacija

na stranici 58.

Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite. Pogledajte odeljak

Ekran aplikacija

na

stranici 24.

Koristite Sony originalni handsfri uređaj da biste slušali muziku. Handsfri uređaji

troše manje baterije od zvučnika uređaja.

Ponovo pokrenite uređaj s vremena na vreme.

35

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pravljenje izuzetaka za funkcije štednje energije za aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Baterija i tapnite na njih.

3

Tapnite na i izaberite stavku

Optimizacija baterije. Videćete listu aplikacija koje

nisu optimizovane.

4

Da biste dodali aplikacije na ovu listu ili je uklonili sa nje, tapnite na

Nije

optimizovano > Sve aplikacije. Izaberite aplikaciju i odaberite odgovarajuću

opciju.

5

Lista aplikacija koje nisu optimizovane ažuriraće se u skladu sa vašim

podešavanjima.

Ne možete da izuzmete aplikacije iz optimizacije Ultra STAMINA režima.

Možete i da obavite konfiguraciju stavke

Optimizacija baterije iz menija Aplikacije ako tapnete

na .

STAMINA režim

U zavisnosti od nivoa STAMINA režima, različite funkcije će biti ograničene ili

onemogućene da bi se smanjila potrošnja baterije. Ovde spadaju performanse

prikazivanja, animacija i osvetljenost ekrana, poboljšanje slike, sinhronizacija podataka

aplikacija u pozadini, vibracija (osim za dolazne pozive), strimovanje i GPS (dok je ekran

isključen). Na statusnoj liniji se prikazuje .

Ako delite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da

biste aktivirali ili deaktivirali STAMINA režim.

Aktiviranje ili deaktiviranje STAMINA režima

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Baterija i tapnite na njih.

3

Tapnite na

STAMINA režim i izaberite željenu opciju.

se prikazuje na statusnoj liniji kad je aktivan

STAMINA režim.

Možete da prilagodite procenat automatskog pokretanja u skladu sa svojim željama i da

izuzmete aplikacije za koje ne želite da STAMINA režim obavlja optimizaciju.

Ultra STAMINA režim

Trajanje baterije se znatno produžava, ali broj dostupnih aplikacija je ograničen i mobilni

podaci i Wi-Fi su onemogućeni. Upućivanje poziva i slanje SMS poruka su i dalje

dostupni. Početni ekran se menja, a na statusnoj liniji se prikazuje .

Ako delite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da

biste aktivirali ili deaktivirali Ultra STAMINA režim.

Aktiviranje Ultra STAMINA režima

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Baterija i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Ultra STAMINA režim, a zatim na AKTIVIRAJ.

4

Potvrdite da biste aktivirali.

Ne možete da izuzmete aplikacije iz optimizacije Ultra STAMINA režima.

Deaktiviranje Ultra STAMINA režima

1

Prevucite statusnu liniju nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima.

2

Tapnite na

Deaktivirajte Ultra STAMINA režim.

3

Tapnite na

OK.

Deaktiviranje Ultra STAMINA režima ponovo će pokrenuti uređaj.

36

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..