Sony Xperia XA - Skladište i memorija

background image

Skladište i memorija

Vaš uređaj ima nekoliko različitih opcija za skladištenje i memoriju.

Interna memorija ima oko

16 GB i koristi se za skladištenje preuzetog ili prenetog

sadržaja, kao i ličnih podešavanja i podataka. Neki primeri podataka koji su sačuvani u

internom skladištu su podešavanja za alarm, jačinu zvuka i jezik; e-pošta; markeri;

događaji u kalendaru; fotografije; video zapisi i muzika.

Da biste dobili više prostora za skladištenje, možete da koristite prenosivu memorijsku

karticu od najviše

128 GB. Medijske datoteke i određene aplikacije, zajedno sa

povezanim podacima, mogu se prebaciti na ovaj tip memorije kako bi se oslobodilo

interno skladište. Neke aplikacije, na primer, aplikacija kamere, mogu čuvati podatke

direktno na memorijskoj kartici.

Dinamička memorija (RAM) ima oko

2 GB i ne može da se koristi za skladištenje. RAM se

koristi za rukovanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

Možda ćete morati zasebno da kupite memorijsku karticu.

Pročitajte više o korišćenju memorije na Android uređajima tako što ćete preuzeti Belu knjigu

za svoj uređaj na lokaciji

www.sonymobile.com/support/

.

Poboljšavanje performansi memorije

Memorija uređaja se puni usled normalne upotrebe uređaja. Ako uređaj počne da radi

sporije ili ako aplikacije iznenada počnu da se isključuju, trebalo bi da uzmete u obzir

sledeće savete:

Uvek imajte najmanje

500 MB dostupne unutrašnje memorije.

Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.

Obrišite keš memoriju svih aplikacija.

Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.

Prebacite aplikacije na memorijsku karticu ako je unutrašnja memorija puna.

Prenesite fotografije, video zapise i muziku iz unutrašnje memorije na memorijsku karticu.

Ako uređaj ne može da pročita sadržaj sa memorijske kartice, možda treba da

formatirate karticu. Imajte u vidu da se pri formatiranju briše sav sadržaj sa memorijske

kartice.

Ako delite uređaj kao jedan od korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni

korisnik, da biste mogli da obavljate određene radnje, kao što su prenos podataka na

memorijsku karticu i formatiranje memorijske kartice.

Pregled statusa memorije

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište i memorija.

Prikaz količine slobodne i iskorišćene RAM memorije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Aplikacije.

Brisanje keš memorije za sve aplikacije

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište i memorija.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Napredna podešavanja > Skladište, pa pronađite i

tapnite na

Keširani podaci > U redu.

Kada obrišete keš memoriju, ne gubite nijednu važnu informaciju ili podešavanja.

39

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

1

Proverite da li je memorijska kartica umetnuta u vaš uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište i memorija > Prenos

podataka.

4

Označite tipove datoteka koje želite da prenesete na memorijsku karticu.

5

Tapnite na stavku

Prenesi.

Zaustavljanje pokretanja aplikacija i usluga

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Aplikacije.

3

Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na

NASILNO ZAUSTAVI > U redu.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište i memorija.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Napredna podešavanja > Skladište > SD kartica

> , pa tapnite na

Podešavanja > Formatiraj > Izbriši i formatiraj.

Sav sadržaj na memorijskoj kartici se briše kada je formatirate. Proverite da li ste napravili

rezervnu kopiju svih podataka koje želite da sačuvate pre nego što formatirate memorijsku

karticu. Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja, možete ga kopirati na računar. Za više

informacija pogledajte

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Xperia™ aplikacije za

pravljenje rezervne kopije i vraćanje

na stranici 41.

Smart cleaner

Korišćenjem aplikacije

Pametni čistač možete da poboljšate performanse uređaja

automatskim optimizovanjem skladišta i memorije zavisno od učestalosti upotrebe

aplikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje aplikacije „Smart cleaner“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač pored stavke

Pametni čistač.

Datoteke možete i da menjate, kopirate ili brišete ručno ako odete u odeljak

Podešavanja >

Skladište i memorija > > Napredno > Skladište > Istraži