Sony Xperia XA - Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos

background image

Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos

Mund të modifikoni videot që keni bërë me kamerën tuaj. Për shembull, mund të prisni

një video në gjatësinë e dëshiruar ose të rregulloni shpejtësinë e një video. Pasi keni

ruajtur videon e modifikuar, versioni i pandryshuar i videos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të prerë një video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi videon që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar shiritat e veglave, pastaj trokitni lehtë mbi

>

Prit.

3

Për të zhvendosur kuadrin e prerë në një vend tjetër të vijës kohore, prekni dhe

mbani skajin e kuadrit të prerë dhe zvarriteni në pozicionin e dëshiruar, pastaj

trokitni lehtë mbi

Apliko.

4

Për të ruajtur një kopje të videos së prerë, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të rregulluar shpejtësinë e një videoje

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi videon që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar shiritat e veglave, pastaj trokitni lehtë mbi

>

Shpejtësia.

3

Përzgjidhni një opsion, pastaj prekni dhe mbani skajin e vijës kohore dhe tërhiqeni

atë në pozicionin e dëshiruar, dhe trokitni lehtë mbi

Apliko.

4

Për të ruajtur një kopje të videos së modifikuar, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të regjistruar një fotografi nga një video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te videoja që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë

te >

Nxjerrja e fotografisë.

3

Për të zhvendosur shënuesin e pozicionit në një pjesë tjetër të vijës kohore,

zvarritni prekni dhe mbani skajin e kuadrit të prerë dhe zvarriteni shënuesin e shiritit

të progresit te pozicionet e dëshiruara, më pas trokitni lehtë te

Ruaj.