Sony Xperia XA - Zostavenie

background image

Zostavenie

Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.

Vloženie karty nano SIM

Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Dbajte na to, aby ste používali držiak karty

nano SIM a nezamenili si zásuvku na kartu nano SIM so zásuvkou na pamäťovú kartu.

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.

3

Kartu nano SIM umiestnite do držiaka, ktorý následne vložte späť na miesto.

4

Zatvorte kryt.

Ak vložíte kartu nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

8

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vloženie pamäťovej karty

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty a potom zasuňte

pamäťovú kartu úplne do zásuvky, kým nebudete počuť zvuk kliknutia.

3

Zatvorte kryt.

Uistite sa, že pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom.

Vybratie karty nano SIM

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.

3

Vyberte kartu nano SIM, potom držiak znova vložte dovnútra.

4

Zatvorte kryt.

Výber pamäťovej karty

1

Zariadenie vypnite a otvorte kryty zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo pustite.

3

Celú pamäťovú kartu vysuňte a vyberte ju.

4

Zatvorte kryt.

Pamäťovú kartu môžete vybrať aj bez vypnutia zariadenia v kroku 1. Ak chcete použiť tento

spôsob, najskôr musíte pamäťovú kartu vybrať. Ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť >

>

Rozšírené nastavenia > Ukladací priestor, potom na tlačidlo vedľa položky Karta SD a

postupujte podľa zostávajúcich pokynov vyššie.