Sony Xperia XA - Zamknutie a odomknutie obrazovky

background image

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka

stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni

neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia

je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete

obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné

nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti

Zamknutie obrazovky

na strane 12.

Aktivácia obrazovky

Krátko stlačte tlačidlo napájania .

22

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Uzamknutie obrazovky

Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .