Sony Xperia XA - Obrazovka aplikácií

background image

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení

nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykom rýchlym pohybom doľava alebo

doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku

Hľadať aplikácie.

2

Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

24

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Zoradenie aplikácií a potom vyberte možnosť.

Pridanie skratky aplikácie na plochu

1

Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým sa

neoznačí. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.

2

Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .

2

Skontrolujte, či je vybratá položka

Vlastné poradie v časti Zoradenie aplikácií.

3

Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte na nové

miesto.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na obrazovke aplikácií, kým zariadenie

nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré možno vymazať, sú označené symbolom .

2

Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku

Odstrániť.