Sony Xperia XA - Sledovanie videí v aplikácii Video

background image

Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do

zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie

deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení,

ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

1.

Otvorenie ponuky na ploche prehrávania

2.

Zobrazenie programového sprievodcu

3.

Obnovenie obsahu

4.

Diaľkové ovládanie

5.

Vyhľadávanie v obsahu

6.

Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve prehrávanými programami,

televíznymi seriálmi, filmami a odporúčanými programami

7.

Otvorenie ponuky, vyhľadávanie v obsahu a úprava nastavení posunutím ľavého okraja obrazovky

doprava

8.

Získanie podrobných informácií o programe a súvisiacom obsahu ťuknutím na program

Prehrávanie videa

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku

Video.

2

Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke

nezobrazuje, ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a

ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.

4

Ťuknutím na tlačidlo prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní

pokračovať, ťuknite na tlačidlo .

5

Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava posuniete prehrávanie

dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava posuniete rýchlo

dopredu.

Zmena nastavení

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku

Video.

2

Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku

Nastavenia.

3

Nastavenia upravte podľa potreby.

117

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

1

Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťuknite na položky >

Nastavenia zvuku a potom podľa potreby zmeňte

nastavenia.

3

Po dokončení ťuknite na položku

OK.

Zdieľanie videa

1

Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky a

Zdieľať.

2

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite

podľa uvedených krokov.