Sony Xperia XA - Nastavenie správ

background image

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

1

V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku

.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku

Zvuk upozornenia

a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte hudobný súbor

uložený v zariadení.

4

Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo

Hotovo.

5

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava

alebo doľava.

Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Potvrdenie o doručení doprava alebo doľava.

Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať

znak začiarknutia.