Sony Xperia XA - Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video

background image

Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video

Puteţi edita clipurile video înregistrate cu aparatul foto. De exemplu, puteţi să ajustaţi un

clip video pentru a avea durata dorită sau să reglaţi viteza unui clip video. După ce salvaţi

clipul video editat, versiunea originală, nemodificată a clipului video rămâne pe dispozitiv.

Pentru a ajusta un clip video

1

În aplicaţia Album, găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor >

Ajustare.

3

Pentru a muta chenarul de ajustare într-o altă parte a cronologiei, atingeţi continuu

marginea chenarului de ajustare şi trageţi-l în poziţia dorită, apoi atingeţi uşor

Aplicare.

4

Pentru a salva o copie a clipului video ajustat, atinge uşor

Salvare.

Pentru a regla viteza unui clip video

1

În aplicaţia Album, găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor >

Viteză.

3

Selectaţi o opţiune, apoi atingeţi continuu marginea cronologiei şi trageţi-o în

poziţia dorită şi atingeţi uşor

Aplicare.

4

Pentru a salva o copie a clipului video editat, atingeţi uşor

Salvare.

Pentru a realiza captura unei fotografii dintr-un clip video

1

Găsiţi şi atingeţi uşor în Album clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor >

Capturare fotografie.

3

Pentru a muta marcajul de poziţie în altă parte a cronologiei, trageţi marcajul bara

de parcurgere în poziţia dorită, apoi atingeţi uşor

Salvare.