Sony Xperia XA - Recykling urządzenia

background image

Recykling urządzenia

Masz stare urządzenie, którego nie używasz? Warto je poddać recyklingowi. Pozwoli to

ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić

się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim

regionie znajdziesz pod adresem

www.sonymobile.com/recycle/

.

143

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.