Sony Xperia XA - Ekran aplikacji

background image

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie

zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

Przy otwartym ekranie aplikacji muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz

aplikację, a następnie ją stuknij.

25

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

1

Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję

Szukaj aplikacji.

2

Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

1

Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Sortowanie aplikacji, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

1

Na ekranie Aplikacji dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją do momentu wybrania, a

następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.

2

Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz

palec z ekranu.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

1

Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .

2

Upewnij się, że pozycja

Własna kolejność jest wybrana w obszarze Sortowanie

aplikacji.

3

Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie wybrana, a następnie przeciągnij ją w

nowe miejsce.

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie aplikacji do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować. Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są

oznaczone .

2

Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję

Usuń.