Sony Xperia XA - Edytor filmów

background image

Edytor filmów

Aplikacja Edytor filmów na urządzeniu Xperia™ automatycznie tworzy krótkie filmy wideo

(o długości około 30 s) z istniejących zdjęć i nagrań wideo. Aplikacja ta automatycznie

określa oś czasu na potrzeby utworzenia filmu. Może na przykład wybrać zdjęcia i

nagrania wideo z sobotniego popołudnia lub losowego okresu siedmiu dni i utworzyć z

nich film. Po przygotowaniu filmu z wyróżnionymi elementami jest wyświetlane

powiadomienie. Następnie można edytować taki film. Na przykład można zmienić tytuł,

usunąć sceny, zmienić muzykę albo dodać więcej zdjęć i nagrań wideo.

Jak otworzyć aplikację Edytor filmów

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Movie Creator.

Jeśli na urządzeniu nie ma żadnych zdjęć ani nagrań wideo, po otwarciu aplikacji Edytor

filmów nie są dostępne żadne funkcje.

123

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyłączyć powiadomienia aplikacji Edytor filmów

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Movie Creator.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia i wyłącz opcję

Powiadomienia.

Jak wyłączyć aplikację Movie Creator

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Znajdź i stuknij pozycje

Movie Creator > WYŁĄCZ.