Sony Xperia XA - Mobiele netwerken selecteren

background image

Mobiele netwerken selecteren

Afhankelijk van welke mobiele netwerken beschikbaar zijn waar u bent, schakelt uw

apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw apparaat ook handmatig

instellen om toegang te krijgen tot een bepaald type mobiel netwerk, bijvoorbeeld

WCDMA of GSM.
Afhankelijk van het type of modus van netwerk waarmee u verbinding hebt, worden

verschillende statuspictogrammen in de statusbalk weergegeven. Ga naar

Statuspictogram

op pagina 31 om de verschillende statuspictogrammen te zien.

Een netwerkmodus selecteren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Meer > Mobiele netwerken.

3

Tik op

Voorkeursnetwerktype, en selecteer daarna een netwerkmodus.

Handmatig een ander netwerk selecteren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Netwerkproviders.

3

Tik op

Zoekmodus en selecteer vervolgens Handmatig.

4

Selecteer een netwerk.

Als u handmatig een netwerk selecteert, zoekt het apparaat niet naar andere netwerken, ook

niet wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

52

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Automatische netwerkselectie activeren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Netwerkproviders.

3

Tik op

Zoekmodus en selecteer vervolgens Automatisch.