Sony Xperia XA - Een back-up maken van contacten

background image

Een back-up maken van contacten

U kunt een geheugenkaart, simkaart of USB-opslag gebruiken om een back-up te

maken van contacten. Zie

Contacten overbrengen

op de pagina 80 voor meer

informatie over het herstellen van contacten op uw apparaat.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Druk op en tik op

Contacten exporteren > SD-kaart.

3

Tik op

OK.

Contacten naar een simkaart exporteren

Wanneer u contacten naar de simkaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie

geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op simkaarten.

1

Tik in het Startscherm op en vervolgens op .

2

Druk op en tik op

Contacten exporteren > SIM-kaart.

3

Markeer de contacten die u wilt exporteren of tik op

Alles markeren als u alle

contacten wilt exporteren.

4

Tik op

Exporteren.

5

Selecteer

Contacten toevoegen als u de contacten wilt toevoegen aan de

bestaande contacten op uw simkaart of

Alle contacten vervangen als u de

bestaande contacten op uw simkaart wilt vervangen.

Alle contacten exporteren naar de USB-geheugenstick

Als u volgens deze methode contacten exporteert, moet u het apparaat eerst aansluiten op

een USB-opslagapparaat, zoals een USB-stick of een externe harde schijf, via de USB

Hostadapterkabel. Zie

USB-accessoires aansluiten op uw apparaat

op de pagina 124 voor

meer informatie over het aansluiten van het apparaat op een USB-opslagapparaat.

1

Tik in het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op en vervolgens op

Contacten exporteren> USB-opslag.

3

Tik op

OK.

86

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.