Sony Xperia XA - Algemene camera-instellingen

background image

Algemene camera-instellingen

Opnamemodi

Superieur automatisch

Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.

Handmatig

Pas de camera-instellingen handmatig aan.

AR-effect

Maak foto's of video's met virtuele scènes en personen.

Stijlportret

Maak foto's met realtime portretstijlen.

Creatief effect

Pas effecten toe op foto's of video's.

Veegpanorama

Maak groothoek- en panoramafoto's.

Stickermaker

Maak unieke stickers van uw favoriete foto's of met de camerazoeker.

Gezicht in afbeelding

Maak foto's door de camera's aan de voor- en achterzijde tegelijk te gebruiken.

Multicamera

Maak dezelfde opnames vanuit andere posities op één scherm.

Sound Photo

Maak foto's met achtergrondgeluid.

Schakelen tussen opnamestanden

1

Houd de cameratoets ingedrukt.

2

Veeg op het scherm naar de gewenste opnamestand.

Superieur automatisch

De modus Superieur automatische detecteert de omstandigheden waaronder u foto's

maakt en past automatisch de instellingen aan, zodat u de best mogelijke foto's neemt.

Handmatige modus

Gebruik Handmatige modus als u de camera-instellingen voor foto's en video's met de

hand wilt instellen.

103

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

AR-effect

U kunt AR-effecten (Augmented Reality - verbrede realiteit) toepassen op uw foto's of

video´s en ze leuker maken. Wanneer u de camera gebruikt, kunt u met deze instelling

3D-scenes in uw foto's of video's integreren. Selecteer gewoon de scène die u wilt en

pas de positie aan in de zoeker.

Stijl portret

Gebruik voor de beste resultaten de functie Stijl portret om retoucheereffecten op

portretten toe te passen terwijl u ze maakt. U kunt ook de instelling

Toverstraal

gebruiken om een spotlight-patroon op de ogen toe te passen.

De portretfunctie Stijl gebruiken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm om naar

te gaan en selecteer vervolgens .

3

Om alle stijlen weer te geven, tikt u op de stijlnaam die momenteel geselecteerd is,

bijvoorbeeld

Bellen.

4

Om meer stijlen toe te voegen, tikt u op

Meer.

5

Selecteer de stijl die u wilt toepassen en tik op om een foto te maken.

De functie Magic Beam gebruiken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm om naar

te gaan en tik vervolgens op > .

3

Selecteer een aangepast patroon om een spotlight-effect in het oog toe te

passen.

Creatief effect

U kunt verschillende effecten toepassen op uw foto's of video's. Zo kunt u een

Nostalgisch effect toepassen om foto's er ouder uit te laten zien, of een Schetseffect

voor een leuk beeld.

Sweep Panorama

U kunt groothoek- en panoramische foto's maken vanuit een horizontale of verticale

richting met een eenvoudige druk- en veegbeweging.

Een panoramafoto maken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm om naar

te gaan en selecteer vervolgens .

3

Tik op

om een richting van de beeldopname te selecteren.

4

Druk op de cameratoets en beweeg de camera langzaam en gestaag in de

richting die in het scherm staat aangegeven.

Face in picture

U kunt de modus Face in picture gebruiken om de camera's aan de voorkant en de

hoofdcamera tegelijkertijd te gebruiken, zodat u samen met het onderwerp een foto van

uzelf kunt maken.

Multi-cameramodus

In de multi-cameramodus kunt u een foto maken waarin beelden vanuit twee

verschillende hoeken en van twee verschillende apparaten worden gecombineerd. U ziet

twee beelden in de camerazoeker van uw apparaat, een van uw eigen camera en een

van een aangesloten Xperia™-apparaat of een Sony-camera die NFC en Wi-Fi Direct™-

technologie ondersteunt. Wat u in de zoeker ziet, kunt u vervolgens bewerken voordat u

een foto maakt.
Als u bijvoorbeeld bij een concert bent en u een foto wilt maken van de band vanuit een

bepaalde hoek en van het publiek vanuit een andere hoek, kunt u het beste de multi-

cameramodus gebruiken.

104

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

U kunt de multi-cameramodus instellen met behulp van NFC, zodat de twee apparaten

worden gekoppeld met Wi-Fi Direct™-technologie.

Multicamerastand gebruiken

1

Zet de NFC-functies op beide apparaten aan waarmee u verbinding wilt maken.

2

Activeer de camera op uw apparaat.

3

Veeg op het scherm om naar

te gaan en selecteer vervolgens .

4

Tik op het scherm van beide apparaten op .

5

Tik op de NFC-detectiegebieden van elk apparaat naar elkaar. Beide apparaten

moeten nu verbinding maken op basis van Wi-Fi Direct™.

6

Als met de apparaten verbinding is gemaakt, verschijnen twee afbeelding in de

viewfinder van uw apparaat, één van de viewfinder van uw camera en een andere

van de viewfinder van het aangesloten apparaat.

7

Om de afbeeldingen in uw viewfinder aan te passen, tikt u op

.

8

Bewerk de afbeeldingen naar uw voorkeur. U kunt bijvoorbeeld op een afbeelding

tikken en deze aangeraakt houden om deze naar de andere kant van de

viewfinder te verslepen om de volgorde te wijzigen.

9

Wanneer u klaar bent met bewerken en klaar bent om de definitieve

combinatieafbeelding te maken, tikt u op

Gereed > .

Camera-applicaties downloaden

U kunt gratis of betaalde camera-applicaties downloaden van Google Play™, bronnen.

Voordat u begint met downloaden, zorgt u voor een functionerende internetverbinding,

bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer te beperken.

Camera-applicaties downloaden

1

Open de camera-applicatie.

2

Veeg op het scherm om naar

te gaan en tik vervolgens op .

3

Selecteer de applicatie die u wilt downloaden en volg de aanwijzingen om de

installatie af te ronden.

Locatie opslaan

Voeg geografische locatiegegevens (geotag) toe aan uw foto's terwijl u ze maakt.

Vastleggen met aanraken

Kies een scherpstelgebied en raak het camerascherm met uw vinger aan. De foto wordt

gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

Rasterlijnen

Kies om rasterlijnen in de camerazoeker in of uit te schakelen.

Automatisch voorbeeld van foto weergeven

U kunt een voorbeeld van foto's weergeven vlak nadat ze zijn gemaakt.

Aan

Nadat u een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een

voorbeeld van.

Alleen camera aan voorzijde

Nadat u met de camera aan de voorzijde een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden

rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.

Uit

De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er wordt geen voorbeeld weergegeven.

Volumetoets gebruiken als

Als u foto's maakt, kunt u de volumetoets voor verschillende functies gebruiken.

Zoomfunctie

105

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.

Volume

Gebruik de volumetoets om het geluidsniveau aan te passen.

Sluiter

Gebruik de volumetoets om foto's te maken.

Geluid

Kies om het sluitergeluid in of uit te schakelen.

Gegevensopslag

U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen

van het apparaat.

Intern geheugen

Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

SD-kaart

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.

Snel starten

Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het

scherm is vergrendeld.

Alleen starten

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen wanneer het scherm is vergrendeld

door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en vastleggen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en automatisch een foto maken

wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en video opnemen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en beginnen met het maken van een

video wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Uit

Kleur en helderheid

U kunt kleur en helderheid handmatig aanpassen wanneer het pictogram voor het

instellen ervan wordt weergegeven.

Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus

Superieur automatisch en in

Videomodus.

Witbalans

Met deze instelling, die alleen beschikbaar is in de opnamemodus

Handmatig, wordt de

kleurbalans aangepast aan de lichtomstandigheden. U kunt de belichting ook handmatig

aanpassen binnen het bereik -2,0 EV tot +2,0 EV. U kunt bijvoorbeeld de beeldhelderheid

verhogen of de algemene belichting verlagen door op de plus- of mintekens te tikken als

het pictogram voor het instellen van de witbalans wordt weergegeven.

Automatisch

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.

Gloeilamp

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.

Tl-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-verlichting.

Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.

106

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte hemel.