Sony Xperia XA - Instellingen voor de stand Niet storen

background image

Instellingen voor de stand Niet storen

U kunt uw apparaat handmatig instellen in de stand Niet storen en bepalen hoe lang uw

apparaat in die stand moet blijven. U kunt ook vooraf instellen wanneer uw apparaat

automatisch in de stand Niet storen gaat.

Geen tijdslimiet Hiermee is het apparaat stil totdat u het geluid handmatig weer inschakelt.

Eén uur

Hiermee is het apparaat een uur lang stil. U kunt op de min- en pluspictogrammen tikken

om de duur aan te passen.

De modus Niet storen activeren

Druk de volumetoets omlaag totdat verschijnt.

Snel schakelen tussen de modi Niet storen/Trillen/Geluid

1

Druk de volumetoets omlaag totdat , of verschijnt.

2

Tik op , of om snel te schakelen tussen de modi Trillen/Geluid. Als u de

modus Niet storen wilt activeren, drukt u in de modus Trillen de volumetoets

omlaag.

57

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Tijdintervallen voor de modus Niet storen inplannen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Tik vervolgens op

Instellingen > Geluid en melding > Niet storen > Automatische

regels.

3

Selecteer de tijd of de gebeurtenis waarvoor u de modus Niet storen wilt

inplannen of voeg een nieuwe regel toe.

4

Tik op

Dagen en selecteer de selectievakjes voor de betreffende dagen. Tik

vervolgens op

Gereed.

5

Pas de starttijd aan door op

Starttijd te tikken. Selecteer vervolgens een waarde

en tik op

OK.

6

Pas de eindtijd aan door op

Eindtijd te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en

tik op

OK. De modus Niet storen blijft op het apparaat geactiveerd tijdens het

geselecteerde tijdinterval.

Uitzonderingen instellen voor de modus voor niet storen

U kunt aangeven welke soorten meldingen toch een geluidsmelding mogen afspelen in

de modus voor niet storen. U kunt uitzonderingen filteren op basis van de afzender van

de meldingen. De meest voorkomende soorten uitzonderingen zijn:

Gebeurtenissen en herinneringen

Gesprekken

Berichten

Alarmen

Uitzonderingen toestaan in modus Niet storen

1

Tik in het startscherm op .

2

Tik op >

Instellingen > Geluid en melding > Niet storen > Alleen toegestaan

in Prioriteit.

3

Sleep de schuifregelaar naast de gewenste optie.

Uitzonderingen aan specifieke meldingen koppelen

1

Tik in het startscherm op .

2

Tik vervolgens op

Instellingen > Geluid en melding > Niet storen > Alleen

toegestaan in Prioriteit.

3

Selecteer een optie.