Sony Xperia XA - Mengambil gambar dan merakam video

background image

Mengambil gambar dan merakam video

1

Lensa kamera depan

2

Pilih mod tangkapan

3

Tukar antara kamera depan dan kamera utama

4

Zum masuk atau zum keluar

5

Kekunci kamera – Aktifkan kamera/Ambil foto/Rakam video

6

Lihat foto dan video

7

Ambil foto atau rakam video

8

Undur selangkah atau keluar daripada kamera

9

Ikon tetapan mod tangkapan

10 Tetapan denyar

Untuk mengambil foto dari skrin kunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus ikon kamera , kemudian seret ke kiri.

3

Setelah kamera dibuka, ketik .

Anda boleh mengaktifkan kamera apabila skrin dikunci dan tidak aktif. Untuk melakukan ini,

tekan kekunci kamera sepenuhnya. Tekan sekali lagi untuk mengambil foto.

Untuk mengambil foto menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.

Untuk mengambil selfie menggunakan kamera depan

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik

.

3

Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera. Foto diambil sebaik sahaja anda

melepaskan jari anda.

Untuk menggunakan denyar kamera pegun

1

Apabila kamera dibuka, ketik .

2

Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.

3

Ambil foto.

Untuk menggunakan fungsi zum

Apabila kamera dibuka, tekan kekunci kelantangan naik atau turun.

Apabila kamera dibuka, cubit ke dalam atau regang keluar pada skrin kamera.

101

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk merakam video menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Leret pada skrin untuk memilih

.

3

Untuk mula merakam video, tekan kekunci kamera.

4

Untuk menghentikan rakaman, tekan kekunci kamera semula.

Untuk merakam video

1

Aktifkan kamera.

2

Halakan kamera ke arah subjek.

3

Untuk memulakan rakaman, ketik .

4

Untuk menjeda semasa sedang merakam video, ketik . Untuk menyambung

rakaman, ketik .

5

Untuk menghentikan rakaman, ketik .

Untuk menangkap foto semasa merakam video

Untuk menangkap foto semasa merakam video, ketik . Foto diambil sebaik

sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk melihat foto dan video anda

1

Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadamkan foto atau video yang dirakam

1

Semak imbas ke foto atau video yang anda mahu padamkan.

2

Ketik skrin agar kelihatan.

3

Ketik .

4

Ketik

Padam untuk mengesahkan.