Sony Xperia XA - Skambučių priėmimas

background image

Skambučių priėmimas

Jei sulaukėte skambučio prietaisui veikiant miego režimu arba kai jo ekranas užrakintas,

telefono programa atidaroma viso ekrano formatu. Jei sulaukėte skambučio, kai ekranas

aktyvus, gaunamas skambutis rodomas kaip kybantis pranešimas, tai yra sumažintame

lange, kuris kybo viršuje, nesvarbu, koks ekranas atidarytas. Kai ateina toks pranešimas,

galite pasirinkti atsakyti į skambutį ir atidaryti telefono programų ekraną arba atmesti

skambutį ir likti dabartiniame ekrane.

Kaip atsakyti į gaunamą skambutį, kai ekranas neaktyvus

Vilkite į dešinę.

Kaip atsakyti į gaunamą skambutį, kai ekranas aktyvus

Ekrano viršuje rodomame kybančiame pranešime bakstelėkite

ATSILIEPTI.

Užuot atsiliepę į skambutį, galite eiti į pagrindinį telefono programos ekraną, bakstelėję

viršutinę kybančio pranešimo lango dalį. Naudodami šį metodą galite gauti daugiau

pasirinkčių valdyti skambutį. Pavyzdžiui, galite nuspręsti atmesti skambutį išsiųsdami

pranešimą arba persiųsti skambutį į atsakiklį.

Kaip atmesti gaunamą skambutį, kai ekranas neaktyvus

Vilkite į kairę.

Gaunamo skambučio atmetimas, kai ekranas aktyvus

Ekrano viršuje rodomame kybančiame pranešime bakstelėkite

ATMESTI.

Užuot atmetę skambutį, galite eiti į pagrindinį telefono programos ekraną, bakstelėję viršutinę

kybančio pranešimo lango dalį. Naudodami šį metodą galite gauti daugiau pasirinkčių valdyti

skambutį. Pavyzdžiui, galite nuspręsti atmesti skambutį išsiųsdami pranešimą arba persiųsti

skambutį į atsakiklį.

Gaunamo skambučio skambėjimo signalo nutildymas

Kai gaunate skambutį, paspauskite garsumo klavišą.

Atsakiklio naudojimas

Naudodami prietaiso atsakiklio programą, galite atsiliepti į skambučius, kai esate užsiėmę

arba praleidžiate skambutį. Galite įjungti automatinę atsiliepimo funkciją ir nustatyti, kiek

sekundžių reikia laukti prieš automatiškai atsiliepiant į skambutį. Be to, galite rankiniu

būdu nukreipti skambučius į atsakiklį, jei esate per daug užsiėmę ir negalite atsiliepti.

Atsakiklyje paliktas žinutes gali pasiekti tiesiogiai savo prietaise.

Prieš naudodamiesi atsakikliu, turite įrašyti pasveikinimo žinutę.

72

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Autoatsakiklio pasveikinimo žinutės įrašymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis >

Pasveikinimai.

3

Bakstelėkite

Įrašyti naują pasveikinimą ir vykdykite ekrane pateikiamas

instrukcijas.

Autoatsakiklio įjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Atsakiklis, vilkite dešinėn.

Jeigu nenustatote autoatsakiklio atidėjimo laiko, naudojama numatytoji reikšmė.

Automatinio atsiliepimo atidėjimo laiko nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis.

3

Bakstelėkite

Perimti po.

4

Nustatykite laiką slinkdami aukštyn ir žemyn.

5

Bakstelėkite

Atlikta.

Gaunamo skambučio persiuntimas į autoatsakiklį

Skambučio gavimo metu vilkite

Atsakymo pasirinktys aukštyn, tada pasirinkite

Atmesti su atsakikliu.

Kai sulaukiate skambučio, galite tiesiog palaukti, kol iš naujo nustatytas laiko vėlavimas

praeis, kad autoatsakiklis atsakytų į skambutį automatiškai.

Žinučių klausymas atsakiklyje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis >

Žinutės.

3

Pasirinkite balso žinutę, kurią norite išklausyti.

Be to, galite klausyti žinučių autoatsakiklyje tiesiogiai skambučių registre bakstelėję .

Skambučio atmetimas su žinute

Galite atmesti skambutį naudodami numatytą žinutę. Atmetus skambutį su tokia žinute,

žinutė skambintojui yra automatiškai išsiunčiama ir išsaugoma pokalbyje žinutėmis su

adresatu.
Galite rinktis iš kelių prietaise iš anksto nustatytų žinučių arba sukurti naują žinutę.

Suasmenintas žinutes galite kurti redaguodami iš anksto nustatytas žinutes.

Gaunamo skambučio atmetimas teksto žinute, kai ekranas neaktyvus

1

Skambučio gavimo metu bakstelėkite

Atsakymo pasirinktys.

2

Pasirinkite numatytą žinutę arba bakstelėkite

Rašyti naują žinutę.

Gaunamo skambučio atmetimas teksto žinute, kai ekranas aktyvus

1

Kai gaunamas skambutis, bakstelėkite viršutinę slankiojo pranešimo lango dalį,

kurioje rodomas telefono numeris arba adresato vardas.

2

Bakstelėkite

Atsakymo pasirinktys.

3

Pasirinkite numatytą žinutę arba bakstelėkite

Rašyti naują žinutę.

Antro skambučio atmetimas teksto žinute

1

Kai pokalbio metu girdite pasikartojančius pyptelėjimus, bakstelėkite

Atsakymo

pasirinktys.

2

Pasirinkite numatytą žinutę arba bakstelėkite

Rašyti naują žinutę.

73

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skambučio atmetimo teksto žinutės redagavimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Greitieji atsakymai.

3

Bakstelėkite norimą redaguoti žinutę, tada atlikite reikalingus pakeitimus.

4

Bakstelėkite

Gerai.