Sony Xperia XA - Skrivanje fotografija i videozapisa

background image

Skrivanje fotografija i videozapisa

Na početnom zaslonu aplikacije Album možete sakriti sve fotografije i videozapise. Ako

su na početnom zaslonu aplikacije Album fotografije i videozapisi skriveni, moguće ih je

pogledati jedino u mapi Skriveno.

Skrivanje fotografije ili videozapisa

1

U aplikaciji Album pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite sakriti.

2

Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

Sakrij > U redu.

Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa

1

U aplikaciji Album dotaknite , a zatim

Skriveno.

2

Dotaknite fotografiju ili videozapis da biste ih pogledali.

3

Kvrcnite ulijevo da biste prikazali sljedeću fotografiju ili videozapis. Prolistajte

udesno biste prikazali prethodnu fotografiju ili videozapis.

Ponovni prikaz fotografije ili videozapisa

1

U aplikaciji Album dotaknite , a zatim

Skriveno.

2

Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite ponovno prikazati.

3

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

4

Dotaknite

Nemoj sakriti.