Sony Xperia XA - Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti

background image

Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti

Älylukitustoiminto helpottaa laitteen lukituksen avaamista, sillä sen avulla voit avata

lukituksen automaattisesti tietyissä tilanteissa. Voit pitää laitteen lukituksen avattuna

esimerkiksi silloin, kun se on muodostanut yhteyden Bluetooth®-laitteeseen tai kun se on

mukanasi.
Laitteen lukituksen automaattisen avaamisen valmistelu edellyttää seuraavien

toimenpiteiden tekemistä annetussa järjestyksessä:

Varmista, että sinulla on Internet-yhteys (mieluiten Wi-Fi-yhteys, jotta tiedonsiirrosta ei

aiheudu lisäkuluja).

Varmista, että kaikki sovellukset on päivitetty Play Store™ -sovelluksella. Näin varmistat,

että Google Play™ -palveluiden sovellus on ajan tasalla. Kun Google Play™ on ajan

tasalla, uusimmat älylukitustoiminnot ovat varmasti käytössä.

Ota älylukitus käyttöön.

Määritä, missä tilanteissa laitteen lukitus avataan automaattisesti.

Älylukituksen on kehittänyt Google™. Toiminnot saattavat muuttua Google™-päivitysten

myötä.

Älylukitustoiminto ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla

alueilla.

Älylukituksen käyttöönotto

1

Varmista, että olet määrittänyt näyttölukituksen kuvion, PIN-koodin tai salasanan.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Luotettavat tahot.

4

Vedä kohdan

Älylukitus (Google) liukusäädin oikealle.

5

Napauta kohdan

Luotettavat tahot viereistä paluunuolta.

6

Etsi

Älylukitus ja napauta sitä.

7

Anna kuvio, PIN-koodi tai salasana. Tämä näyttölukitus on avattava aina, kun

haluat muuttaa älylukitusasetuksia.

8

Valitse älylukitustyyppi.

Laitteen automaattisen avattuna pysymisen määrittäminen

Seuraavilla asetuksilla voit määrittää Smart Lockin pitämään laitteen avattuna:

Luotetut laitteet – pitää laitteen avattuna, kun luotettu Bluetooth®-laite on muodostanut

yhteyden siihen.

Luotetut paikat – pitää laitteen avattuna, kun olet luotetussa paikassa.

Vartalotunnistus – pitää laitteen avattuna, kun kannat laitetta mukanasi.
Laite on avattava manuaalisesti silloin, kun sitä ei ole käytetty neljään tuntiin ja kun se on

käynnistetty uudelleen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin Bluetooth®-laitteisiin

Voit määrittää yhteyden muodostaneen Bluetooth®-laitteen "luotetuksi" laitteeksi ja pitää

Xperia™-laitteen lukituksen avattuna, kun se on muodostanut yhteyden siihen. Joten jos

käytössäsi on Bluetooth®-laitteita, jotka muodostavat yhteyden säännöllisesti esimerkiksi

auton kaiuttimiin, kodin viihdejärjestelmään, Bluetooth®-kelloon tai fitness-

seurantalaitteeseen, voit lisätä niitä luotetuksi laitteiksi ja säästää aikaa ohittamalla

lukitusnäytön lisäsuojan. Tämä ominaisuus soveltuu käytettäväksi vain silloin, kun näitä

laitteita käytetään suhteellisen tutussa ja turvallisessa paikassa. Joissakin tapauksissa

laitteen lukitus on edelleen avattava manuaalisesti, ennen kuin luotetun laitteen voi

yhdistää.

Luotetuiksi laitteiksi ei kannata lisätä laitteita, joita yhdistetään laitteeseesi usein, kuten

Bluetooth®-näppäimistöjä tai -koteloita.

Kun luotettu Bluetooth®-laite sammutetaan tai se siirtyy kantaman ulkopuolelle, näyttö

lukittuu. Sen avaamiseen tarvitaan PIN-koodi, kuvio tai salasana.

14

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Luotetun Bluetooth®-laitteen lisääminen

1

Varmista, että laite on muodostanut laiteparin ja yhteyden Bluetooth®-laitteeseen,

jonka haluat lisätä luotetuksi laitteeksi.

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus.

3

Napauta Smart Lock -valikossa

Luotetut laitteet > Lisää luotettu laiteBluetooth.

4

Valitse laite yhdistettyjen laitteiden luettelosta napauttamalla sen nimeä. Tässä

luettelossa on vain laiteparin muodostaneita laitteita.

5

Laitteen lukitus on ehkä poistettava manuaalisesti, ennen kuin luotettu laite voi

pitää sen avattuna. Tämä määräytyy yhteyden suojauksen mukaan.

Luotetun Bluetooth®-laitteen poistaminen

1

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut

laitteet.

3

Napauta laitetta, jonka haluat poistaa.

4

Napauta

Poista luotettu laite.

Suojauksen varmistaminen luotettuja laitteita käytettäessä

Eri Bluetooth®-laitteet tukevat eri Bluetooth®-standardeja ja suojausominaisuuksia.

Xperia™-laitteesi lukitus on mahdollista avata imitoimalla Bluetooth®-yhteyttäsi, vaikka

luotettu laitteesi ei olisi enää lähistöllä. Laitteesi ei aina pysty määrittämään, onko

yhteytesi suojattu, jos joku yrittää imitoida sitä.
Jos laitteesi ei pysty määrittämään, että käytät suojattua yhteyttä, saat ilmoituksen

Xperia™-laitteeseen. Sen lukitus on ehkä kuitenkin avattava manuaalisesti, ennen kuin

luotettu laite voi pitää sen avattuna.
Bluetooth®-yhteyden kantama-alue vaihtelee eri tekijöiden mukaan. Näitä ovat

esimerkiksi laitemalli, yhdistetty Bluetooth®-laite ja ympäristö. Bluetooth®-yhteydet

voivat toimia jopa 100 metrin päähän edellä mainituista tekijöistä riippuen. Jos joku ottaa

Xperia™-laitteesi, kun se on luotetun laitteen lähellä, hän saattaa pystyä käyttämään

Xperia™-laitettasi, jos luotettu laite on avannut sen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin paikkoihin

Kun luotetut paikat ovat käytössä, Xperia™-laitteen lukitusnäyttösuojaus poistetaan

käytöstä, kun olet luotetuksi paikaksi määritetyssä sijainnissa. Tämä ominaisuus

edellyttää Internet-yhteyttä (mieluiten Wi-Fi) ja sitä, että nykyisen sijainnin käyttö on sallittu

laitteelle.
Jos haluat määrittää luotettuja paikkoja, varmista, että tarkka sijaintitila tai akkua säästävä

sijaintitila on otettu käyttöön laitteessa. Kotipaikkaa ja mukautettuja sijainteja ei voi

kannata muutoin.

Luotetun sijainnin tarkat mitta-arvot ovat vain arvio. Ne saattavat ulottua kodin seinien tai

jonkin muun luotetuksi paikaksi määrittämäsi alueen ulkopuolelle. Tämä toiminto pitää laitteen

lukituksen avattuna jopa 80 metrin säteellä. Ota huomioon myös se, että sijaintisignaaleja

voidaan replikoida tai manipuloida. Laitteesi lukitus on mahdollista avata erikoislaitteilla.

Kotipaikan lisääminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

seuraavista sijaintitilan asetuksista:

Suuri tarkkuus tai Virransäästötila.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat >

Aloitusnäyttö.

4

Napauta

Ota tämä sijainti käyttöön.

15

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kotipaikan muokkaaminen

1

Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista

Suuri tarkkuus tai Virransäästötila.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut

paikat.

4

Valitse kotipaikka.

5

Napauta

Muokkaa.

6

Kirjoita hakupalkkiin sijainti, jonka haluat määrittää kotipaikaksesi.

Jos samassa katuosoitteessa on useita asuntoja, voit määrittää oman kotisi tarkan osoitteen

lisäämällä sen omana paikkana.

Kotipaikan poistaminen

1

Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista

Suuri tarkkuus tai Virransäästötila.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut

paikat > Aloitusnäyttö.

4

Napauta

Poista tämä sijainti käytöstä.

Mukautettujen paikkojen käyttäminen

Voit lisätä minkä tahansa paikan luotetuksi, mukautetuksi paikaksi, jossa laitteesi voi

pysyä avattuna.

Oman paikan lisääminen

1

Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista

Suuri tarkkuus tai Virransäästötila.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut

paikat.

4

Napauta

Lisää luotettu sijainti.

5

Jos haluat käyttää nykyistä paikkaasi luotettuna omana paikkana, napauta

Valitse

tämä sijainti.

6

Voit myös määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja

kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua

osoitetta napauttamalla sitä.

7

Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja

vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla

Valitse tämä

sijainti.

Oman paikan muokkaaminen

1

Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista

Suuri tarkkuus tai Virransäästötila.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut

paikat.

4

Valitse muokattava paikka.

5

Napauta

Muokkaa osoitetta.

6

Voit määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja

kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua

osoitetta napauttamalla sitä.

7

Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja

vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla

Valitse tämä

sijainti.

16

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Oman paikan poistaminen

1

Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista

Suuri tarkkuus tai Virransäästötila.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut

paikat.

4

Valitse poistettava paikka.

5

Napauta

Poista.

Laitteen pitäminen avattuna, kun sitä kannetaan

Kun vartalotunnistustoiminto on käytössä, voit pitää laitteen avattuna, kun kannat sitä

esimerkiksi kädessä, taskussa tai laukussa. Laitteen askelmittari pitää laitteen avattuna,

kun se havaitsee, että sitä kannetaan. Laite lukittuu, kun askelmittari havaitsee, että laite

on laskettu alas.

Vartalotunnistustoiminto ei tiedä, kenen vartaloon laite on kosketuksissa. Jos annat laitteen

jollekulle muulle, kun se avattu vartalotunnistustoiminnolla, laitteesi saattaa pysyä avattuna

myös toiselle käyttäjälle. Muista, että vartalotunnistustoiminto ei ole yhtä turvallinen

suojauskeino kuin lukituskuvio, PIN-koodi tai salasana.

Vartalotunnistustoiminnon käyttöönotto

1

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus >

Vartalotunnistus.

3

Vedä kohdan

Ei käytössä liukusäädintä oikealle ja napauta sitten Jatka.

Vartalotunnistuksen käyttäminen

Kun käytät vartalotunnistustoimintoa, huomioi seuraavat tekijät:

Kun laitteesi havaitsee, että se on vartalosi lähellä, se pysyy avattuna sen lukituksen

avaamisen jälkeen.

Aina kun asetat laitteen alas, ja se havaitsee, ettei se ole enää vartalosi lähellä, laitteesi

lukittuu automaattisesti.

Kun asetat laitteesi alas esimerkiksi pöydälle, sen lukittumiseen voi kulua jopa minuutti.

Jos astut autoon, linja-autoon, junaan tai muuhun maakulkuneuvoon, laitteen

lukittumiseen voi kulua jopa 5–10 minuuttia.

Huomaa, että laitteesi ei ehkä lukitu automaattisesti lentokoneessa tai veneessä (tai

muussa muualla kuin maalla kulkevassa ajoneuvossa), joten muista lukita se

manuaalisesti tarvittaessa.

Kun otat laitteen taas mukaasi tai poistut ajoneuvosta, avaa sen lukitus kerran. Laitteesi

pysyy sitten avattuna niin kauan kuin se on mukanasi.

On-body-tunnistuksen poistaminen käytöstä

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Paikanna ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Vartalotunnistus.

3

Vedä kohdan

Käytössä liukusäädintä vasemmalle.