Sony Xperia XA - Herätyskello

background image

Herätyskello

Voit määrittää useita herätyksiä ja käyttää herätysäänenä mitä tahansa laitteeseen

tallennettua ääntä. Herätys ei kuulu, jos laite on sammutettu.
Näkyvissä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi

muoto, kuten 12-tuntinen tai 24-tuntinen.

1

Avaa herätysnäyttö

2

Näytä maailmankello ja säädä asetuksia

3

Käytä sekuntikellotoimintoa

127

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

4

Käytä ajastintoimintoa

5

Näytä valinnat

6

Avaa kellon päivämäärä- ja aika-asetukset

7

Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä

8

Lisää uusi herätys

Uuden herätyksen asettaminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi

Kello ja napauta sitä.

3

Napauta .

4

Napauta

Aika ja valitse haluamasi arvo.

5

Napauta

OK.

6

Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.

7

Napauta

Tallenna.

Torkutuksen sammuttaminen

Napauta

Torkuta.

Herätyksen sammuttaminen

Vedä -kuvaketta oikealle.

Voit sammuttaa torkutetun herätyksen avaamalla ilmoituspaneelin tilariviä alaspäin vetämällä

ja napauttamalla sitten .

Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Tee haluamasi muutokset.

3

Napauta

Tallenna.

Herätyksen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

Avaa herätyskellosovellus ja ota sitten herätyskello käyttöön tai poista se käytöstä

liukusäätimellä.

Herätyksen poistaminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja kosketa sitten poistettavaa herätystä ja pidä sitä

alhaalla.

2

Napauta

Poista hälytys ja napauta sitten Kyllä.

Herätysäänen määrittäminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Napauta

Hälytysääni ja valitse haluamasi asetus. Voit myös napauttaa ja valita

jonkin musiikkitiedoston.

3

Napauta

Valmis ja napauta sitten Tallenna.

Lisätietoja herätyksen äänenvoimakkuustason säätämisestä on kohdassa

Äänenvoimakkuusasetukset

sivulla 54.

Herätyksen äänenvoimakkuuden säätäminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädin kohdassa

Hälytyksen äänenvoimakkuus

haluamaasi asentoon.

3

Napauta

Tallenna.

128

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Toistuvan herätyksen asettaminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Napauta

Toista uudelleen.

3

Valitse asianmukaisten päivien valintaruudut ja napauta sitten

OK.

4

Napauta

Tallenna.

Herätyksen värinätoiminnon aktivoiminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Valitse valintaruutu

Värinä.

3

Napauta

Tallenna.

Sivupainikkeiden toiminnan määrittäminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja valitse sitten muokattava herätys.

2

Napauta

Sivunäppäimien toiminta ja valitse sitten haluamasi sivupainikkeiden

toiminta, kun niitä painetaan herätyksen aikana.

3

Napauta

Tallenna.

129

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.