Sony Xperia XA - Kõnede vastuvõtmine

background image

Kõnede vastuvõtmine

Kui kõne saabudes on seade ooterežiimis või ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus

täisekraanvaates. Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne

hõljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hõljub avatud kuva ülaosas. Sellise

teadaande saabudes saate valida, kas soovite kõnele vastata ja avada telefonirakenduse

kuva või soovite kõnest keelduda ja jääda praegusele kuvale.

Sissetulevale kõnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral

Lohistage liugur paremale.

Sissetulevale kõnele vastamine aktiivse ekraani korral

Koputage kuva ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut

VASTAMINE (Vasta).

Kõnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande

ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest

sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetulevast kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

Lohistage ikoon vasakule

Sissetulevast kõnest keeldumine aktiivse ekraani korral

Koputage ekraani ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut

LOOBUMINE

(Keeldu).

Kõnest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva

teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate

otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine

Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete

hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja

määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt

automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud.

Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.

70

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne) > Xperia™

automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Tervitus (Tervitus).

3

Valige

Lindista uus tervitus (Salvesta uus tervitus) ning järgige ekraanil kuvatavaid

juhiseid.

Automaatvastaja lubamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne) > Xperia™

automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja).

3

Lohistage valiku

Automaatvastaja (Automaatvastaja) kõrval olev liugur paremale.

Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.

Automaatvastaja viiteaja määramine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne) > Xperia™

automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja).

3

Koputage valikut

Võta vastu pärast (Võta vastu pärast).

4

Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.

5

Koputage nuppu

Valmis (Valmis).

Sissetuleva kõne edastamine automaatvastajasse

Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik

Vastamisvalikud (Vastamisvalikud)

ülespoole ja seejärel valige

Keeldu, aktiveerides automaatvastaja (Keeldu,

aktiveerides automaatvastaja).

Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne

suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne) > Xperia™

automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Sõnumid (Sõnumid).

3

Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.

Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

Kõnest keeldumine tekstsõnumiga

Kõnest saate keelduda tekstsõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades,

saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud

sõnumsidevestluses.
Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue

sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma

isikupärastatud sõnumi.

Sissetulevast kõnest tekstisõnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

1

Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut

Vastamisvalikud.

2

Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut

Koosta uus sõnum.

Sissetulevast kõnest keeldumine tekstisõnumiga, kui ekraan on aktiivne

1

Sissetuleva kõne korral koputage hõljuva teatiseakna ülemist osa, kus asuvad

kontakti telefoninumber või nimi.

2

Koputage valikut

Vastamisvalikud.

3

Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut

Koosta uus sõnum.

71

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teisest kõnest loobumine tekstsõnumiga

1

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage valikut

Vastamisvalikud.

2

Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut

Koosta uus sõnum.

Kõnest keeldumise tekstsõnumi muutmine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Kiirvastused.

3

Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.

4

Koputage valikut

OK.