Sony Xperia XA - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Možete se kretati po aplikacijama pomoću navigacijskih tipki, trake omiljenih stavki i

prozora nedavno korištenih aplikacija, što vam omogućava da se lako prebacujete među

nedavno korištenim aplikacijama. Navigacijske tipke su tipka početak, tipka za nedavne

aplikacije i tipka za vraćanje. Neke aplikacije se zatvaraju kada pritisnete tipku početak

za izlazak, dok druge aplikacije pauziraju rad ili nastavljaju raditi u pozadini. Ako se neka

aplikacija pauzira ili radi u pozadini, možete nastaviti tamo gdje ste stali kad aplikaciju

otvorite naredni put.

1

Prozor nedavno korištenih aplikacija – Otvaranje nedavno korištene aplikacije

2

Tipka za nedavne aplikacije – Otvaranje prozora s nedavno korištenim aplikacijama i trake omiljenih

3

Tipka za početni ekran – Izlazak iz aplikacije i povratak na početni ekran

4

Tipka Nazad – Povratak na prethodni ekran unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije

Za otvaranje prozora sa nedavno korištenim aplikacijama

Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

Kucnite i zatim kucnite .

25

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Otvaranje izbornika u preuzetoj aplikaciji

Tokom korištenja aplikacije pritisnite .

Izbornik nije dostupan u svim aplikacijama.