Sony Xperia XA - Zašto trebam Google™‎ račun?

background image

Zašto trebam Google™ račun?

Vaš Xperia™ uređaj iz kompanije Sony radi na Android™ platformi koju je razvila

kompanija Google™. Cijeli niz Google™ aplikacija i usluga dostupan je na uređaju kad ga

kupite, na primjer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ i aplikacija Play Store™, što vam

daje pristup Google Play™ prodavnici na mreži za preuzimanje Android™ aplikacija. Da

biste te usluge iskoristili na najbolji način, treba vam Google™ račun. Na primjer,

Google™ račun je obavezan ako želite:

Preuzimati i instalirati aplikacije iz usluge Google Play™.

Sinhronizirati e-poštu, kontakte i kalendar pomoću Gmail™.

Čavrljati sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™.

Sinhronizirati istoriju pretraživanja i markere pomoću web pretraživača Google Chrome™.

Identificirati se kao ovlašteni korisnik nakon popravke softvera pomoću aplikacije

Xperia™ Companion.

Sa udaljenosti pronaći, zaključati ili obrisati ukradeni uređaj pomoću usluga my Xperia™

ili Upravitelj Android™ uređaja.
Za više informacija o sistemu Android™ i usluzi Google™ idite na

http://support.google.com

.

Važno je da zapamtite korisničko ime i lozinku za Google™ račun. U nekim situacijama, možda

će biti potrebno da se iz sigurnosnih razloga identificirate pomoću Google™ računa. Ako u

takvim situacijama ne ponudite korisničko ime i lozinku Google™ računa, vaš uređaj će se

zaključati. Također, ako imate više Google™ računa, pobrinite se da unesete podatke za

odgovarajući račun.

Postavljanje Google™ računa na uređaju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Računi i usluge > Sinhroniziranje računa > Dodaj

račun > Google.

3

Slijedite upute čarobnjaka za registriranje kako biste kreirali Google™ račun ili se

prijavite ako već imate račun.

Također se možete prijaviti na Google™ račun ili ga kreirati iz vodiča za postavljanje prilikom

prvog pokretanja uređaja. Možete i otići na mrežu i kreirati račun na stranici

www.google.com/accounts

.

10

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklanjanje Google™ računa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Računi i usluge > Sinhroniziranje računa > Google.

3

Odaberite Google™ račun koji želite ukloniti.

4

Kucnite >

Ukloni račun.

5

Ponovo kucnite

Ukloni račun za potvrdu.

Ako uklonite Google™ račun, sva sigurnosna svojstva koja su povezana s Google™ računom

više neće biti dostupna.

Ako svoj uređaj posuđujete nekome na korištenje na duži period, preporučuje se da s uređaja

uklonite Google™ račun.

11

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.