Sony Xperia XA - News Suite

background image

News Suite

Korištenje aplikacije News Suite

News Suite je aplikacija za vijesti s dvije glavne funkcije koja ima novi koncept dvostrukih

kartica: prebacujte se između kartice Vijesti, na kojoj možete saznati više o aktuelnim

dešavanjima i kartice Moji sažeci sadržaja, gdje možete čitati sve vijesti koje su

najrelevantnije za vaša interesovanja

.

Aplikacija News Suite nije dostupna na svim tržištima.

Otvaranje aplikacije News Suite

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

126

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.