Sony Xperia XA - Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™‎

background image

Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da identificirate pjesmu koju čujete

da se reproducira u vašem okruženju. Jednostavno snimite kratki uzorak pjesme i u roku

od nekoliko sekundi dobit ćete informacije o izvođaču, nazivu i albumu. Možete kupiti

numere identificirane putem usluge TrackID™ i možete prikazati TrackID™ top liste da

vidite šta traže korisnici usluge TrackID™ iz cijelog svijeta. Za postizanje najboljih rezultata

koristite TrackID™ u okruženju bez buke.

1

Traženje numera, albuma i izvođača

2

Kreiranje TrackID™ profila na mreži

3

Prikazivanje trenutnih muzičkih top lista

4

Prikazivanje opcija za TrackID™

5

Prikazivanje historije ranijih pretraživanja

6

Pregled sadržaja koje prate druge osobe

7

Identificiranje muzike koju slušate

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima, niti ih

podržavaju sve mreže i/ili pružaoci usluga. Usluga TrackID™ se može povezati na usluge

prenošenja muzike dostupne u vašoj zemlji.

Identificiranje muzike korištenjem tehnologije TrackID™

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

TrackID™, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.

3

Kucnite . Ako usluga TrackID™ prepozna pjesme, rezultati će se prikazati na

ekranu.

Da biste se vratili na početni ekran usluge

TrackID™, kucnite .

Prikazivanje informacija o izvođaču pjesme

1

Nakon što aplikacija

TrackID™ prepozna pjesmu, rezultat se prikazuje na

početnom ekranu aplikacije TrackID™.

2

Pomaknite se na rezultat koji želite prikazati, a zatim ga kucnite kako biste ga

otvorili.

Brisanje pjesme iz historije numera

1

Otvorite početni ekran aplikacije

TrackID™, a zatim pretražite pjesmu koju želite

izbrisati.

2

Dodirnite i držite ekran kako biste uklonili .

3

Kucnite .

95

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.