Sony Xperia XA - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ за четене и писане на
имейл съобщения.

93

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Преглед на списък с всички акаунти и папки в Gmail

2

Търсене на имейл съобщения

3

Списък с имейл съобщения

4

Писане на имейл съобщение

Допълнителна информация за Gmail™

Докато приложението Gmail е отворено, натиснете , след което намерете и натиснете
Помощ.

94

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.